EsCo halluTec

Nusser+schaal


Inlägget som avlastar smärta
vid hallux valgus.
Varje dag i alla skor.
Ny komfort för smärtande fötter.

Fleramiljoner människor i Eurpoa lider av snedställd stortå. Typisk för denna sjukdom är att stortåns grundled vandrar utåt varvid själva stortån vrids inåt. den felbelastade leden kan med tiden smärta allt mer.

Vad orsakas detta av?

En svaghet i ledbandet eller en dysfunktion i muskelaturen, vilket delvis kan ha genetiska orsaker, gör att det uppstår en obalans i musklerna. Ett nedtrampat fotval eller artros, gikt osv. kan även vara orsak till halux valgus.

  Varför gör det ont?

Med tiden går senorna inte mitt över leden, utan stortån dras ständigt mot de andra tårna. Grundleden trycks då utåt. Belastning blir därför allt störr vid den inre kanten av foten. En kronisk, allt mer smärtande slämsäck bildas och benet börjar växa till. Felbelastningar och begynnade ledförslitningar (artros) tillstöter. Från de första besvären utvecklas den typiska hallux valgus-smärtan, som kommer när man går.
 
Inlägget
Art. nr 810122
Stl. 35 46
  Hallux valgus-strumpan, svart
Art. nr. 665500
Stl. 35-38, 39-42, 43-46