FULL BODY SHOT WITH DICTUS INSIDE close v3

 Att våga gå, utan att vara rädd för att snubbla eller ramla…

Många människor upplever problem att gå. Det kan bero på olika saker. Att få en stroke, eller ha diagnosen MS kan medföra problem att lyfta ett ben eller en fot. Och det finns många som efter en skada eller sjukdom råkar ut för så kallad Droppfot. Oberoende av var man befinner sig i sin egen livssituation så har vi nog alla en önskan om att kunna röra på oss så obehindrat som möjligt. Att kunna gå ut på en promenad, att gå och handla, att röra sig friare inomhus – kanske utan sin rullator – det kan påverka livskvaliteten oerhört mycket. 

Det finns många olika hjälpmedel på marknaden, men det vi verkligen vill framhålla är Dictus®. En produkt som funnits länge, och som ständigt utvecklas. Dictus har hjälp människor över hela världen att få en bättre livskvalitet genom att bidra till en säkrare gång – vilket i sin tur ger en större trygghet i vardagen. 

Dictus Original och Dictus Flex används av personer som har råkat ut för så kallad Droppfot. Att få droppfot innebär att fotens flexionsförmåga och styrka är begränsad eller uteblir och kan orsakas av exempelvis en stroke eller skada. Då har man stor nytta av Dictus som hjälper till att lyfta foten i varje steg man tar..
Dictus fungerar genom att man fäster en manschett runt fotleden som kopplat till ett kraftigt gummiband (fäst i sko eller fotmanschett) hjälper till att lyfta foten i steget. 

Dictus Original kan förstås också användas vid generell muskelsvaghet i foten

Dictus Hip används av personer som har en försvagad höft- och ben-muskulatur. Det kan vara personer med till exempel MS, som fått en stroke, eller personer som länge legat nedsövda. Tillstånd som alla kan medföra muskelförsvagningar och nedsatt rörelseförmåga.
Dictus Hip har ett höftbälte som med hjälp av längre kraftiga gummiband fästes i en manschett ovanför knäet eller direkt i skon, beroende på behov och problem. Konstruktionen hjälper till att lyfta benet vid gång och underlättar såväl balans som förmågan att röra sig tryggt. Den bärs vanligen utanpå kläderna men kan även bäras under löst sittande kläder.

Dictus kan för många möjliggöra att slippa gå med rullator eller krycka, alternativt bidra till en snabb rehabilitering. 

Dictus är revolutionerande och har hjälp många människor till ett fortsatt aktivt liv. Människor som utan Dictus skulle känt sig mer osäkra att gå, såväl inne som ute, och därmed också mer isolerade. 

Många med ovan nämnda fysiska nedsättningar har rätt att få Dictus-bandet förskrivet som ett hjälpmedel. Dictus kan du få utprovad genom kontakt med en Ortopedteknisk verkstad eller en Fysioterapeut i ditt närområde. Om du vill veta mer om Dictus kan du också kontakta Erimed direkt.  

Men – för att verkligen skapa trygghet vid gång, är det också mycket viktigt vilka skor man har. Stabila skor som ger stöd åt foten är A och O. Du kan läsa mer om vikten av bra skor i andra artiklar. 

Se alla artiklar