Dictusbandet har hjälpt tusentals brukare som drabbats av droppfot att återgå till en normal vardag

Dictusbandet har i många år hjälpt brukare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe off, vilket gör att trösklar, mattkanter och kullersten inte längre utgör ett hinder. Samtliga Dictus produkter är CE märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (Klass 1).