Allmänna villkor för företag

Leveransvillkor:

Leverans sker normalt DAP inklusive emballage enligt Incoterms 2020 till angiven leveransadress.

Fraktavgifter:

Leveranser under 2.500 SEK debiteras en fraktavgift om 200SEK. Fraktavgifterna kan komma att ändras från tid till annan. Skriftliga avtal kan stipulera andra villkor.
Erimed erbjuder även akutleveranser (t.ex JetPak eller motsvarande) till vid var till gällande pris. 

Leveranser och leveranstid:

Lagervara levereras normalt inom 7 arbetsdagar. Ej lagerförda artiklar levereras normalt inom ca 4 veckor, med reservation för slutförsäljning hos tillverkaren. Erimed reserverar sig vidare för oförutsedda händelser utanför Erimeds kontroll. Felaktigheter i leveranser skall reklameras inom 7 dagar. 

Returer:

Våra företagskunder har möjlighet att inom trettio (30) dagar returnera lagerförda produkter. Erimed förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ hanteringskostnad för returer motsvarande 20% av returvärdet. Vid retur skall den ursprungliga följesedeln och information om inköpsordernummer, samt anledning till returen anges. Samtliga returnerade produkter skall vara i sin originalförpackning, samt i säljbart skick för att returen skall kunna godkännas. Produkter som ej lagerhålls av Erimed utan införskaffas mot given order har ingen returrätt.

Använd gärna vårt returformulär. (länk –  returformulär Erimed). 

Garanti och reklamationer:

I händelse den vara som köpts ej är korrekt, skall varan snarast reklameras till Erimed. 

Garantitiden är generellt 12 månader från inköpsdatum, alternativt från vår återförsäljares försäljningsdatum. Skador orsakade av frekvent användning och slitage av produkter ligger ej inom ramen för garantiåtagandet.

Vid reklamation skall sådan ske skyndsamt och utan oskäligt dröjsmål. Samtliga reklamationer skall göras skriftligen. Reklamationen skall innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning, samt när reklamerad vara inköptes (beställningsnummer och/eller fakturareferens).

Om reklamationen godkännes av Erimed erhålles i första hand en ny produkt.

Parterna skall vidare tillse att följa de regler och rutiner som stipuleras i det medicinska regelverket (MDR) avseende reklamationer med allvarliga händelser eller tillbud, för alla CE-märkta produkter.  

Priser:

Samtliga priser är angivna exklusive mervärdeskatt. Mervärdeskatt om för närvarande 25% tillkommer. 

Fakturering:

Av Erimed godkänd kund erhåller faktura för senare betalning. Fakturering sker per leverans, till angiven fakturaadress eller mail-adress. Vi förbehåller oss rätten att göra kreditupplysning och eventuellt begära förskottsbetalning av er godkända kunder. 

Betalningsvillkor:

Betalning av hela orderbeloppet sker i efterskott mot faktura, med betalningsvillkor på trettio (30) dagar netto om inget annat överenskommits.

Dröjsmålsränta:

Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodatum med vid var tid gällande diskonto +8%. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut en påminnelseavgift vid utebliven betalning.

 

 

Allmänna villkor för företag

Här kan du ladda ned en PDF-version av våra villkor för företag.

Allmänna villkor för företag