Om verksamheten

Erimed är ett svenskt företag verksamt inom hjälpmedelssektorn. Vi finns i Kungens Kurva där vi också har vårt lager. Vi säljer ortopediska produkter till ortopedtekniska verkstäder (både privata och landsting) i hela Norden samt har distributörer världen över för en egenutvecklad produkt – Dictus®. Våra produkter köper vi i huvudsak in från Europa, Kina och USA. Huvuddelen av våra produkter är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Ingenting är omöjligt

Vår mission är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att underlätta samt optimera alla funktionsnedsatta individers aktiva vardagsliv med mottot ”ingenting är omöjligt”. Vår affärsidé är att med specialistkunnande, hög service och engagemang erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa, genomarbetade produkter till ortopedi-relaterade verksamheter och med detta driva vår vision – att ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv. Vi har daglig kontakt med ortoped-tekniker, -ingenjörer, fysioterapeuter och många andra professionella kunder som alla drivs av samma mål – att hitta den optimala lösningen för varje användare.

Vi arbetar långsiktigt och med kontinuerligt utveckling inom vårt verksamhetsområde. På detta sätt vill vi bevara och vidareutveckla långsiktiga affärsrelationer – och det gör vi med fokus på lyhördhet, kreativitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi är tillgängliga för såväl våra leverantörer, som våra samarbetspartners/återförsäljare och alla de som använder våra produkter.

Ägarförhållanden

Erimed är ett helsvenskt företag som bildades 1980. Vi ägs sedan 2023 av Medcap, ett börsnoterat företag inom lifescience-sektorn (medicinteknik och läkemedel).

Läs mer om Medcap här