Om verksamheten

Erimed är ett svenskt företag verksamt inom hjälpmedelssektorn, som finns i Kungens Kurva där vi också har vårt lager. Vi säljer ortopediska produkter till ortopedtekniska verkstäder (både privata och landsting) i hela Norden. Vi har också distributörer världen över för en egenutvecklad produkt – Dictus®. För privatpersoner erbjuder vi ett begränsat sortiment som kan köpas via vår webshop.

Våra produkter köper vi i huvudsak in från Europa, Kina och USA. Huvuddelen av våra produkter är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Vårt syfte – det som motiverar oss, ger vägledning och skapar mening.

Att möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv är något som varit Erimed’s vision ända sedan starten på 1980-talet. Grundaren, som också hade en nära anhörig med funktionsvariationer, var oerhört dedikerad att ge människor med speciella behov samma förutsättningar och valmöjligheter som alla andra – och han såg lösningar där andra såg problem. Han förstod och lyfte behovet av produkter som underlättar den fysiska vardagen för många människor med problem att röra sig fritt, och han greppade om lösningar och byggde vidare på innovationer som hjälpt många människor runt om i världen att känna sig tryggare och säkrare i sin rörelse.
Denna grundläggande och starka drivkraft är något som genomsyrar vår verksamhet än idag, och vi fortsätter envetet att utveckla innovativa lösningar och samarbeta med tillverkare och kunder för att ta fram produkter som bidrar till att möjliggöra för människor med speciella behov att kunna leva det liv de vill.

Ägarförhållanden

Erimed bildades 1980 och ägs sedan 2023 av Medcap, ett börsnoterat företag inom lifescience-sektorn (medicinteknik och läkemedel).

Läs mer om Medcap här