Övrig information

Merparten av våra produkter är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (samtliga enligt Klass I). Dessa produkter är tydligt märkta och vi följer det regelverk som gäller vid försäljning av CE-märkta produkter. Vi arbetar dock med samma kvalitetssäkring för samtliga produkter i vårt sortiment

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla såväl vår verksamhet och denna hemsida. Kontakta oss gärna med förslag på hur vi kan göra det.