Övrig information

Merparten av våra produkter är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (samtliga enligt Klass I). Dessa produkter är tydligt märkta och vi följer det regelverk som gäller vid försäljning av CE-märkta produkter. Vi arbetar dock med samma kvalitetssäkring för samtliga produkter i vårt sortiment

Vi är certifierade enligt ISO 9001. Ladda ner certifikat

Ladda ned vår kvalitetspolicy.

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla såväl vår verksamhet och denna hemsida. Kontakta oss gärna med förslag på hur vi kan göra det.