Ortopediska problem

Ett ortopediskt problem är ett oändligt stort område. Här beskriver vi vanligt förekommande problem eller sjukdomstillstånd som orsakar ortopediska problem. Dessa tillstånd kan i sin tur underlättas eller avhjälpas av ett ortopediskt hjälpmedel.

Ett ortopediskt hjälpmedel är en del av, eller en förutsättning för, en medicinsk behandling avsedd att kompensera strukturella och funktionella missbildningar eller skador på en persons skelett.
Ortopediska hjälpmedel är här ett samlingsbegrepp för att beskriva de produkter som finns att tillgå när det kommer till stöd och hjälp för kroppens skelettfunktion och motorik.  Det kan vara fot-ortoser, skoinlägg, proteser, ortopediska skor och mycket annat som skapar möjligheter eller förutsättningar för oss som individer att leva ett – utifrån våra individuella förutsättningar – aktivt och rikt liv.