Allmänna villkor för privatperson

Försäljning till privatperson/konsument.

Normalt sett säljer vi våra produkter till Ortopedtekniska verkstäder och shoppar, varigenom du som privatperson kan erhålla produkterna som finns i vårt sortiment.
Erimed säljer dock även ett mycket begränsat sortiment till privatpersoner. Detta rör sig om enstaka produkter såsom inlägg, strumpor, utgående sortiment av skor etc. Det sortimentet vi erbjuder dig som privatperson kan komma att ändras från tid till annan. 

Leveransvillkor och Fraktavgifter:

Leverans sker till av köparen angiven leveransadress.

På samtliga leveranser tillkommer en fast fraktavgift om 100SEK vid paketförsändelse (PostNord). 

Mindre skrymmande produkter kan sändas med brev utan kostnad. Då dessa brev ej kan spåras står köparen risken vid eventuell förlust av brevet, och skall således själv begära sådan leverans vid beställningstillfället. 

Leveranser och leveranstid:

Lagervara levereras normalt inom 7 arbetsdagar. Erimed reserverar sig vidare för oförutsedda händelser utanför Erimeds kontroll. Felaktigheter i leveranser skall reklameras inom 7 dagar. 

Ångerrätt / Retur:

Du som konsument har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans. Ångerfristen börjar gälla då du tagit emot varan. Du står själv för returfraktkostnaden. Vid retur skall den ursprungliga följesedeln och information om inköpsordernummer, samt anledning till returen anges.

Samtliga returnerade produkter skall vara i sin originalförpackning, samt i säljbart skick för att returen skall kunna godkännas.

Garanti och reklamationer:

I händelse den vara som köpts ej är korrekt, skall varan snarast reklameras till Erimed. 

Garantitiden för produktions-/fabrikationsfel är generellt 6 månader från inköpsdatum. Skador orsakade av frekvent användning och slitage av produkter ligger ej inom ramen för garantiåtagandet.

Vid reklamation skall sådan ske skyndsamt och utan oskäligt dröjsmål. Samtliga reklamationer skall göras skriftligen. Reklamationen skall innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning, samt när reklamerad vara inköptes (beställningsnummer och/eller fakturareferens). 

Om reklamationen godkännes av Erimed erhålles i första hand en ny produkt.

Priser:

På samtliga priser tillkommer lagstadgad mervärdesskatt om för närvarande 25%.  

Fakturering:

Av Erimed godkänd kund erhåller faktura för senare betalning. Fakturering sker per leverans, till angiven fakturaadress eller mail-adress. Vi förbehåller oss rätten att göra kreditupplysning och eventuellt begära förskottsbetalning av ej godkända kunder. 

Betalningsvillkor:

Betalning av hela orderbeloppet sker mot faktura, med betalningsvillkor på tio (10) dagar netto.

Dröjsmålsränta:

Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodatum med vid var tid gällande diskonto +8%. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut en påminnelseavgift vid utebliven betalning.

Allmänna villkor för privatperson

Här kan du ladda ned en PDF-version av våra villkor för privatpersoner.

Allmänna villkor för privatperson